Afgeschermd werken

img


Afgeschermd werken

Een goede afscherming buiten betekent een optimale productiviteit, hoogwaardige kwaliteit, veilige werkomgeving en geringe kans op misbruik door derden. Onwerkbaar weer is zo goed als uitgesloten en zijn we in staat om de overeengekomen start-en opleverdatum zonder vertragingen na te komen.